Apply Online
´╗┐

3 Jaar: Nasionale Sertifikaat in Haarkappery (FET) | Services SETA Akkreditasie no: 1353

Meer inligting oor Haarkappery

Die Haarkappery program sal leerders voorberei vir 'n lewenslange loopbaan in die haarversorgingsindustrie. Hulle sal toegerus word met al die vaardighede wat nodig is om as aanpasbare en kompeterende haarkappers te funksioneer en instaat tot uitmuntende dienslewering. Die kursus sal hulle leer om die werksomgewing en salonpraktyk te interpreteer en op betekenisvolle wyse daarby aan te pas. Sodoende word hulle onafhanklike praktisyns, wat nie net blindelings reëls sal volg nie, maar wat in staat sal wees om op kreatiewe maniere te reageer op onbekende situasies

Kurrikulum

  • Vlak 2 - SAQA ID 65750 (131 krediete)
  • Vlak 3 - SAQA ID 65749 (122 krediete)
  • Vlak 4 - SAQA ID 65729 (149 krediete)

Toelatingsvereistes

Nasionale Senior Sertifikaat  (Graad 12) of gelykwaardige kwalifikasie met toelating tot diplomastudies.

OF

Gr 9 of 16 jarige ouderdom as vakleerling.

Werk Geïntegreerde Leer

Voltydse Program: 18 maande se formele ure by Centurion Akademie, en 18 maande se informele ure onder toesig van 'n gekwalifiseerde haarkapper, met 'n Suid Afrikaanse kwalifikasie "Rooi Seël"

Leerderskap: Een dag per week by CA en voltydse leerderskap by 'n salon (3 jaar). Verpligte ervaringsleer onder die toesig van 'n gekwalifiseerde haarkapper, met 'n Suid Afrikaanse kwalifikasie "Rooi Seël"

Loopbaangeleenthede

  • Haarstileerder in salonne of Gesondheidspa's
  • Televisie- en verhoogwerk
  • Eie besigheid
  • Verteenwoordiger
  • Laboratorium- en navorsingswerk
  • Oorsese beroepsgeleenthede
  • Werk op luukse passasiersbote

Corporate

Stel jy belang?


Registreer Nou