Apply Online
´╗┐

1 Jaar Hoër Sertifikaat

Meer inligting oor Hoër Sertifikaat in Administrasie

Administrasiebestuur bestaan uit 6 eenjaar vakke van 20 krediete elk en die program sluit prakties sowel as ervaringsleer komponente in. Die duur van die program is ontwerp om oor 30 weke te strek en dit sluit toetse en kontaksessies in. Daar is 3 kernvakke wat verpligtend is en studente kies dan ook 3 keusevakke uit 'n aangewysede lys vakke. Toetse, prakties en ervaringsleer is verpligtend.

Kurrikulum

Kernvakke
 • Besigheidskommunikasie
 • Besigheidsbeplanning
 • Inligtingstelsels
Keusevakke (kies enige 3)
 • Administrasiepraktyk
 • Besigheidsbestuur
 • Funksie-administrasie
 • Menslike Hulpbronbestuur
 • Projekbestuur
 • Beginsels van klientediens
 

Toelatingsvereistes

Nasionale Senior Sertifikaat (Gr 12) met toelating tot Hoër Sertifikaatstudies of die Nasionale Sertifikaat (Beroeps) met minimum toelating tot Hoër Sertifikaatstudies, soos uiteengesit deur Umalusi. 'n Persoon ouer as 23 met toepaslike werkservaring kwalifiseer ook om toelating.

Werk Geïntegreerde Leer

Ervaringsleer vorm 'n belangrike komponent van hierdie program en is dus 'n integrale deel van jou formele opleiding. Jy moet 100 praktiese ure voltooi tydens die verloop van die studiejaar. Daar word van jou verwag om 'n register by te hou en aan CA dokumentasie in te handig as bewys dat die 100 ure voltooi is.

Loopbaangeleenthede

 • Assistent Kantoorbestuurder
 • Persoonlike Assistent
 • Projek Administrateur
 • Besigheidsanalis Assistent
 • Menslike Hulpbron Administrateur

Stel jy belang?


Registreer Nou