Apply Online
´╗┐

1 Jaar Hoër Sertifikaat: NQF-5 (120 krediete) SAQA ID 86466

Meer inligting oor Vroeë Kinderontwikkeling

Die doel van die Vroeë Kinderontwikkeling kursus is om studente op te lei om die ontwikkelingsfaktore deeglik te verstaan, moontlike probleme te identifiseer, remediërende programme te implimenteer en vordering te monitor om die optimale ontwikkeling vir elke kind te verseker.

Kurrikulum

  • ECD - Historiese en Filosofiese Perspektief
  • Leer- en Breinontwikkeling
  • Taalontwikkeling; Kinders met spesiale leerbehoeftes
  • Daaglikse Program: Wetenskap en Wiskunde in die daaglikse program
  • Musiek, Beweging en Kuns
  • Veiligheid, Waarneming en Assessering

Toelatingsvereistes

Nasionale Senior Sertifikaat (Gr 12) of gelykwaardige kwalifikasie met toelating tot hoër sertifikaat studies

Loopbaangeleenthede

  • Pre-primêre onderwyseres tot en met Gr RR
  • Dagsorg
  • Au Pair
  • Onderwysers Assistent

Corporate

Stel jy belang?


Registreer Nou