Apply Online
´╗┐

3 Jaar Diploma: NQF-6 (360 krediete) SAQA ID: 96710

Meer inligting oor Gasvryheidsbestuur

Die Gasvryheidsbestuur kursus streef daarna om studente toe te rus met kennis, vaardighede, waardes en houdings wat hulle sal help om onafhanklik en met selfvertroue 'n verantwoordelike bydra te lewer tot ekonomiese rekonstruksie, ontwikkeling en groei en om te kan aanpas en oorleef in 'n ekonomies komplekse wêreld.

Na drie jaar van intensiewe opleiding, sal die gekwalifiseerde student ten volle in staat wees om te funksioneer as 'n gasvryheidsbestuurder, te voldoen aan die hoë standaarde en eise wat gestel word deur die gasvryheidsbedryf en die student sal toegerus wees om in beide die nasionale en internasionale mark mee te ding vir werksgeleenhede.

Kurrikulum

Jaar 1
 • Gasvryheidsbedryfbestuur
 • Voedselstudies - Teorie en Prakties
 • Voedsel- en drankbestuur
 • Gastehuisbestuur
 • Entrepreneurskap
 • Funksiebestuur - Teorie en Prakties
 • Veiligheids- en Voedingsbeplanning
Jaar 2
 • Gasvryheidsbedryfbestuur
 • Voedselstudies - Teorie en Prakties
 • Voedsel- en drankbestuur
 • Sakebestuur
 • Gasvryheidswetgewing
Jaar 3
 • Gasvryheidsbedryfbestuur
 • Voedselstudies - Teorie en Prakties
 • Voedsel- en drankbestuur
 • Menslikehulpbronbestuur
 • Finansiëlebestuur
 

Toelatingsvereistes

Nasionale Senior Sertifikaat (Gr 12) of gelykwaardige kwalifikasie met toelating tot diplomastudies.

Alternatiewelik, 'n Hoër Sertifikaat of Gevorderde Sertifikaat in 'n toepaslike veld.

Werk Geïntegreerde Leer

Jaar 1: 200 ure praktiese werksondervinding.

Jaar 2: 400 ure praktiese werksondervinding.

Jaar 3: 900 ure ervaringsleer in die bedryf.

Loopbaangeleenthede

 • Voedsel- en Drankbestuurder
 • Akkommodasiebestuurder
 • Ontvangsbestuurder
 • Oordbestuurder
 • Uitvoerende Huishouer
 • Funksiekoördineerder
 • Opvoedkundige/Instrukteur in die bedryf

Ingeslote Addissionele Kursusse

 • Inleidende Wyn Kursus (CWA)
 • Noodhulpkursus (Vlak 1)
 • 'Bartending course'
 • Micros Fidelio (Hotel Bespreking Stelsel)

Opsionele Addissionele Kursusse

 • Barista kursus

Verdere Studie Geleenthede

 • Toelating tot onderwyskwalifikasie onderhewig aan die goedkeuring van die opleiding instansie.
 • Vierde jaar Unisa gasvryheidsbestuur.

Corporate

Stel jy belang?


Registreer Nou