Apply Online
´╗┐

3 Jaar Diploma: NQF-6 (360 krediete) SAQA ID: 97883

Meer inligting oor Sportbestuur

Die 3-jaar Diploma in Sportbestuur met ‘n wetenskaplike sowel as praktiese benadering, poog daarin om studente voor te berei vir ‘n verskeidenheid beroepe in die sport- en rekreasieveld. Die program kombineer sportwetenskap, bestuurs- en afrigtingsvakke. Studente word voorberei om die uitdagings wat die sportindustrie aan hulle bied met selfvertroue en toepaslike kennis te benader.

Die praktiese komponente van die program stel studente bloot aan verskeie sportomgewings sowel as rekreasie-aktiwiteite. Praktiese blootstelling sluit verskeie verpligte ekskursies gedurende die jaar sowel as twee skeidsregter- of afrigtingskursusse in twee sportsoorte in. Hierdie kursusse en ekskursies bied aan die student die geleentheid om teoretiese kennis toe te pas in die praktiese werksomgewing. Dit rus hulle ook toe met bykomende vaardighede en kennis wat hulle instaat sal stel om ‘n sukses te maak van ‘n beroep in hierdie veld.

Studente word ook blootgestel aan die bewegingsontwikkeling van ‘n kind. Dit sluit die optimale neuro-motoriese ontwikkeling van die kind van geboorte tot 14 jarige ouderdom in. Studente word voorberei om kleuter-, welstands-, baba- en sportvaardigheidsprogramme aan te bied om die funksionele groei en ontwikkeling by kinders te bevorder.

Kurrikulum

Jaar 1
 • Sportbestuur
 • Fiksheidswetenskap
 • Sportwetenskap
 • Sportafrigtingswetenskap
 • Bewegingsontwikkeling
 • Rekreasie
 • Sportbemarking
 • Metodiek van Afrigting
Jaar 2
 • Sportbestuur
 • Fiksheidswetenskap
 • Sportwetenskap
 • Sportafrigtingswetenskap
 • Bewegingsontwikkeling
 • Rekreasie
 • Sportbemarking
Jaar 3
 • Sportbestuur
 • Fiksheidswetenskap
 • Sportwetenskap
 • Sportafrigtingswetenskap
 • Bewegingsontwikkeling
 • Rekreasie
 • Sportsielkunde
 

Toelatingsvereistes

Nasionale Senior Sertifkaat (Gr 12) of gelykwaardige kwalifikasie met toelating tot diplomastudies.

Aanbeveling: Lewenswetenskap

Werk Geïntegreerde Leer

Blootstelling aan die werksomgewing (sportindustrie) is ‘n belangrike komponent van enige beroepsgerigte opleiding. Dit is ‘n unieke wyse van leer want dit fokus op die ontwikkeling van ‘n beter begrip deur middel van praktiese ondervinding. Gedurende jou studietydperk by die Akademie sal jy blootgestel word aan verskillende leerervarings in hierdie verband. Voorbeelde hiervan sluit in ekskursies, rollespel, gevallestudies, geassimuleerde werksplek opdragte, afrigting by skole ens. ‘n Minimum van 400 ure ervaringsleer oor 3 studie-jare is ‘n vereiste.

NOTA: Hierdie ervaring moet direk verband hou met jou veld van studie. Hierdie tipe leer vorm deel van jou kurrikulum en kan daagliks, na formele klasse of oor naweke en vakansies voltooi word. Werksverwante ervaringsleer behels die verwerwing van beroepskennis en vaardighede in die werksplek, deur die betrokkenheid van formele of informele werkgewers. Afrigtings- en skeidsregterkursusse vorm deel van die praktiese ure.

Loopbaangeleenthede

 • Bewegingsopvoedkundige
 • Persoonlike instrukteur
 • Professionele afrigter
 • Professionele skeidsregter
 • Fiksheidsdeskundige
 • Gimnasiumbestuurder
 • Sportfasiliteitsbestuurder
 • Sportorganiseerder
 • Entrepreneur
 • Assistent-Kinderkinetikus (onderhewig aan kwalifisering en slaag van interne werkswinkel)

Verdere Studie Geleenthede

 • Toelating tot onderwyskwalifikasie onderhewig aan keuring van opleidingsinstansie
 • Toelating tot Gevorderde Diploma in Sport: Oefening en Rekreasieterapie (NQF 7)

Corporate

Stel jy belang?


Registreer Nou