Apply Online
´╗┐

3 Jaar Diploma: NQF-6 (369 krediete) SAQA ID: 98816

Meer inligting oor Bemarking en Skakelwese

Die Bemarking en Skakelwese program is ontwerp om studente toe te rus met omvattende en praktiese vaardighede wat toegepas kan word om kreatiewe en dinamiese strategieë te ontwikkel om enige bemarkingsveldtog se sukses te verserker.

Kurrikulum

Jaar 1
 • Bemarking
 • Skakelwese
 • Besigheidsbestuur
 • Rekeningkunde
 • Besigheidskommunikasie
 • Ekonomie
 • Persoonlike Verkope en Verbruikersgedrag
 • Kommunikasie en Selfbeeld-projeksie
 • Rekenaargeletterdheid
Jaar 2
 • Bemarking
 • Skakelwese
 • Persoonlike Verkope en Verbuikersgedrag
 • Kommersiëlereg
 • Funksiebestuur
Jaar 3
 • Bemarking
 • Skakelwese
 • Advertensie en Verkoopspromosie
 • Marknavorsing

Toelatingsvereistes

Nasionale Senior Sertifikaat (Gr 12) of gelykwaardige kwalifikasie met toelating tot diplomastudies

Werk Geïntegreerde Leer

Dit is verpligtend vir studente in hierdie program om jaarliks praktiese werksondervinding te voltooi by 'n instansie van hulle keuse. Gedurende hierdie periodes word daar van die student verwag om die praktiese kant van Bemarking en Skakelwese te ervaar, soos hulle dit sal teëkom in die korporatiewe omgewing. 

Loopbaangeleenthede

 • Bemarking en skakelwese
 • Reklamewese
 • Konsultante in korporatiewe omgewing
 • Interne kommunikasiewese
 • Mediabeampte en verwante beroepe
 • Joernalistiek
 • Verkoopsverteenwoordiger

Corporate

Stel jy belang?


Registreer Nou