´╗┐

2 Jaar Diploma: NQF-5 SAQA ID 48636

Kurrikulum

AutoCAD & Tekla Tekenaars is professionele ontwerpers wat rekenaar-ontwerp sagteware (CAD) gebruik vir die teken van tegniese sketse. Dit word gebruik vir argitektuur, ingenieurswese en alle ander struktuur ontwerpe. Die program rus jou toe met die nodige vaardighede om tekeninstruksies uit te voer met CAD spesifikasies.

 • 3D Tekeninge
 • Teken van basiese verspanningkonneksies
 • Balkkonneksies
 • 3D Modellering van strukture
 • Gevorderde Opleiding in 3D MicroStations Terreinuitlegte

Derde jaar - Bykomende Kursus: Gevorderde MicroStations, 3D Terreinuitlegte

Opsionele Addisionele Kursusse: Projekbestuur, Besigheidsbestuur

Toelatingsvereistes

Nasionale Senior Sertifikaat met 'n subminimum van 45% vir Wiskunde of 55% vir Wiskunde Geletterdheid. Natuur- en Skeikunde en lngenieursgrafika en Ontwerp sal tot jou voordeel wees, maar is nie verpligtend nie.

Werk Geïntegreerde Leer

Jaar 3: 2 Maande praktiese opleiding by 'n maatskappy deur gebruik te maak van MicroStations 3D sagteware.

Loopbaangeleenthede

 • Tekenaars
 • Seksieleier
 • Verifiëerder
 • Nasiener
 • Tekenkantoorbestuurder
 • Projekbestuurder
 • lngenieur

Opsionele Addissionele Kursusse

 • Projekbestuur
 • Besigheidsbestuur

Corporate

Stel jy belang?


Registreer Nou