Meer oor CA

DHOO Registrasies

  • Geregistreer by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding as 'n private hoër onderwys instelling,kragtens die Wet op Hoër Onderwys, No. 101 van 1997. Registrasiesertifikaat no 2001/HE07/003
  • Voorwaardelik geregistreer as 'n privaat kollege in terme van seksie 31(3) van die Voorgesette Onderwys Wet regulasie 12(4)(b) om Report 191/190 gelyste deel-kwalifikasies, aan te bied tot en met 31 Desember 2022. Registrasienommer: 2016/FE07/006.
  • Voorlopig Geakkrediteer by Umalusi, Raad vir Gehaltebeheer in Verdere Onderwys en Opleiding. Akkreditasie no. 18FET02 00143 PA
Akkreditasies
Visie en Missie

Ons Visie: Ons streef daarna om 'n leier te wees in 'n beroepsgerigte onderwys en opleidingsveld in die privaat hoër onderwys sektor om studente met die nodige kennis en vaardighede toe te rus om te voldoen aan die groeiende ekonomiese en sosiale doelwitte van Suid Afrika.

Ons Missie: Deur die holistiese ontwikkeling van kundigheid en die oordrag van kennis, vaardighede, innovasie en kreatiwiteit verseker ons dat studente toegerus is vir die kompeterende en veranderende werksomgewing.

Ons Waardes:

  • Integriteit
  • Innovasie
  • Lojaliteit
  • Professionaliteit
  • Erkenning
  • Uitnemendheid

Direkteure en Bestuur

Mnr TJ Schoeman
B Com (Computer Science)
B Com Hons (Acc)
CA (SA) (Chairman and CEO)

 

Dr M Pienaar
BCom (Ed)
B(Ed)
M(Ed)
PhD (Teaching & Learning)

 

Dr FJW Schutte
BA (Languages)
BD (Classics)
BA Hons (UP)
MA (UP)
D Litt & Phil (UNISA)
DTh (UNISA)
PhD (UP)
DBL (Business Leadership) (SBL-UNISA)

 

Me M du Plessis Brink
NHED
Marketing Diploma
Advanced Marketing Diploma Damelin
Post Graduate Diploma: IOB and Damelin

 

Me GD Rantseli-Elsdon
Dip: Adm and PR
Dip: Journalism
BA (Psych)

 

Me W Uys
NHED
Dip Spec Educ
Nat Dip Comm
NHDip Administrative Man
NHDip IT

Addisionele Onderrig Sentrum Vir: